وبلاگ

آشنایی با عمر عقیل

آشنایی با عمر عقیل

عمر عقیل از هنرمندان پاکستانی است که از طریق مطالعه آثار پیکاسو به خلق مجدد آن‌ها به شکلی جدید پرداخته است. او در این مسیر از نرم‌افزارهای 3بعدی و 4 بعدی کمک گرفته و بخاطر توجهی که بافت جنسیت‌های مختلف داشته است، به نظر می‌رسد که به طور واقعی ساخته شده‌اند.

عقیل می‌گوید:

من آثار پیکاسو را از ابتدای شروع کار حرفه‌ایم بررسی کرده‌ام، زبان انتزاعی آثار او همیشه برایم الهام بخش بوده. در این بازسازی نشان داده‌ام که وقتی پیچیدگی‌های ذهن فردی را بررسی می‌کنیم، وجود مهارت و چیره دستی الزام دارد. و این که چگونه در این میان معنای اشکال و فرم‌ها خلق می‌شود و کیفیت فیزیکی جدیدی خلق می‌شود.