وبلاگ

کلیدهای میانبر در فتوشاپ

کلیدهای میانبر در فتوشاپ

استفاده از کلیدهای میانبر در نرم افزارها یکی از روش‌های کاربردی است که به یادگیری و کارکردن آسان‌تر با نرم افزار کمک می‌کند.

در جدول زیر برخی از کلیدهای میانبر کاربردی نرم افزار گفته شده، که می‌توانید فایل آن را به صورت PDF دانلود کنید.

 

جدول کلیدهای میانبر برای مٌدهای رنگی در فتوشاپ: