خدمات شبانه روزی برای سفارشات فوری

اگر صبح فردا جلسه ای دارید، نیازمند چاپ فوری برای رونمایی نمایشگاهتان هستید، دانشجوئید و پروژه تان را باید فردا تحویل دهید،

نگران نباشید، کافیست تا قبل از ساعت 18 با ما تماس گرفته و سفارشتان را ثبت نمایید.

ساعات کاری ما برای بخش کارگاه از ساعت 9 صبح الی 19 و بخش سفارشات از ساعت 9 صبح الی 18 می باشد

که در تلاشیم در آینده ای نزدیک بتوانیم بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما مشتریان عزیز باشیم.

اما اکنون در راستای ارائه خدمات و ثبت سفارش برای سفارشات فوری، می توانید به دو شیوه زیر عمل نمایید.

 

 ثبت و ارسال فایل قبل از ساعت 18:

1. ارسال فایل توسط شما

2. دریافت فاکتور و پرداخت مبلغ سفارش

3. انجام پروژه

4. تحویل پروژه بر اساس زمانبندی

 

• ثبت سفارش قبل از ساعت 18 و ارسال فایل بعد از ساعت 18:

 

1- ثبت سفارش قبل از ساعت 18 (نوع و تعداد کار، زمان ارسال فایل و زمان تحویل)

2- دریافت فاکتور و پرداخت مبلغ سفارش

3- ارسال فایل توسط شما (به صورت یک جا و یا بخش بخش بعد تایم اداری)

4- انجام پروژه

5- تحویل پروژه بر اساس زمانبندی

 

روش ثبت سفارشات فوری که باید در روزهای تعطیل و یا اولین روز بعد تعطیلات ارسال گردند نیز به صورت بالا می باشد.

 

توجه داشته باشید برای انجام و تحویل سفارشات فوری بعد از تایم اداری یا در روزهای تعطیل حتما با کارشناسان ما تماس تلفنی داشته باشید.

 

در صورت عدم تماس تلفنی با واحد سفارشات برای سفارشات فوری، سفارشات بعد از

ساعت اداری ساعت 9 صبح روز بعد و درصورت تعطیل بودن ساعت 9 روز بعد از تعطیلات دریافت خواهند شد.