مشخصات عمومی
نوع کارت دعوت  
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
10-34CM
10-31CM
جنس کاغذ  
وجه  
رنگ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
خدمات
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)
 
پاکت (وابسته به سایز کار)
نیاز به چاپ دارید؟  
تعداد پاکت