مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
10-34CM
10-31CM
جنس کاغذ  
وجه  
رنگ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
نوع خط تا
نوع کارت دعوت  
خدمات
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)
 
پاکت (وابسته به سایز کار)
نیاز به چاپ دارید؟  
تعداد پاکت