مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
1-40CM
1-28CM
جنس کاغذ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
رنگ  
نوع تیغ نوع برش
خدمات
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)