مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
40-150CM
40-400CM
جنس کاغذ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
خدمات
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)